Verslag Omgevingsadviesraad 28 september

Op maandag 28 september 2020 is de Omgevingsadviesraad weer bij elkaar gekomen. De notulen van deze bijeenkomst vindt u hier.