Verslag werkgroep financiële participatie

Op donderdag 3 september 2020 is de werkgroep financiële participatie weer bij elkaar gekomen. De notulen van deze bijeenkomst vindt u hier.