Laat uw stem horen: vul de enquête in

De provincie Fryslân is bezig met het realiseren van een gezondheidsmonitor in de regio van Windpark Nij Hiddum-Houw. Graag vraagt de provincie uw medewerking voor het invullen van een enquête. De vragen uit deze enquête hebben betrekking op het realiseren van een gezondheidsmonitor rondom de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw. 

Achtergrond

Tijdens het inspraakproces werden vanuit de omgeving zorgen geuit over de mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. De Provinciale Staten van Fryslân hebben daarom, bij vaststelling van het inpassingsplan (juni 2018), besloten dat er in samenwerking met de omwonenden een gezondheidsmonitor ontwikkeld zou worden.

Door middel van gesprekken in de directe omgeving, openbare bijeenkomsten en het instellen van een klankbordgroep is hier invulling aan gegeven. Het projectteam dat deze opdracht uitvoert is inmiddels zover dat zij werken aan een ‘Programma van Eisen’ (PvE) dat de basis gaat vormen voor een langjarige monitor.

Uw mening is van belangrijk!

Provincie Fryslân hecht er waarde aan dat u de mogelijkheid krijgt om uw zorgen en uw vragen te uiten en vindt dat u de kans krijgt een bijdrage te leveren. Wat zou u terug willen zien in de gezondheidsmonitor? En welke (gezondheids-)onderwerpen zijn voor u belangrijk?

Samen met de expertise en adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Gemeentelijke Gezondheidsdienst Fryslân (GGD Fryslân), de gesprekken met de klankbordgroep en de uitkomsten van de enquête krijgt het PvE invulling. Uw ingevulde enquête is daarin een belangrijke schakel naar de omgeving. Het invullen van de enquête duurt circa 10 minuten.

Waar vindt u de enquête?

Omwonenden van het windpark ontvangen een brief met de uitnodiging om de enquête schriftelijk of digitaal in te vullen. Er is een Nederlandse en Friese versie beschikbaar. Mocht u verder nog vragen hebben, dan verwijzen we u graag naar het KCC van de provincie Fryslân via provincie@fryslan.frl of via telefoonnummer 058 292 5925.