Werkgroep financiële participatie: het proces tot nu toe

De OAR heeft een werkgroep ingesteld voor de uitwerking van de financiële participatie door de omgeving en van het gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw. De werkgroep werkt op basis van een door de OAR vastgesteld plan van aanpak en wordt ondersteund door Noordenwind, Vereniging ter bevordering van duurzame energie Nederland. Voorzitter van de werkgroep is Leontine Bijleveld (voorzitter Dorpsmolen Pingjum). De Dorpsbelangen van Cornwerd, Kornwerderzand, Pingjum, Schraard, Witmarsum, Wons en Zurich hebben een werkgroepslid afgevaardigd.

De werkgroep heeft de (on)mogelijkheden van diverse vormen van financiële participatie in kaart gebracht, de uitgifte- en toedelingssystematiek van participaties uitgewerkt en de contouren van het gebiedsfonds uitgewerkt. Een en ander is vastgelegd in afwegingsnotities die aan de OAR zijn voorgelegd en na bespreking zijn vastgelegd. Daarna stokte het proces, want initiatiefnemers gaven (begrijpelijk) de prioriteit aan turbine keuze en hun financial close. Communicatie over financiële participatie zonder enige indicatie van een bandbreedte van verwacht rendement heeft, volgens werkgroep en OAR, niet zo veel zin. Toen eind 2020 financial close bij beide initiatiefnemers gepasseerd werd hoopte de werkgroep meters te gaan maken. De eerste afspraken voor boekenonderzoek en over de bouwfinanciering waren gemaakt toen Vattenfall in februari 2021 aankondigde zijn deel in het windpark te willen verkopen.
Intern is inmiddels verder gewerkt aan boekenonderzoek en zijn verschillende participatiemodellen bedacht, maar daar kan niet mee naar buiten getreden zolang Vattenfall met lokale partijen in gesprek is over mogelijke aankoop van dit deel van het park.

Zo snel mogelijk nadat Vattenfall overeenstemming heeft over de verkoop van het eigen deel van het windpark (verwachting is in Q4 2021), kan de werkgroep naar buiten treden met de uiteindelijke uitwerking van financiële participatie. De werkgroep presenteert dan ook onder welke voorwaarden inwoners uit de omgeving kunnen investeren in het windpark.