Werkzaamheden Liander vanaf juni 

Liander start vanaf juni met de aanleg van een 20kV-elektriciteitsverbinding om de nieuwe windmolens aan te sluiten op het stroomnet. De kabel verbindt het onderstation van Liander in Herbaijum met de inkoopstations van het windpark bij Cornwerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden eind december 2021 afgerond zijn. De kabels liggen grotendeels in bermen van openbare wegen en op een aantal locaties liggen de kabels in particuliere grond. Begin juni 2021 starten de werkzaamheden aan de Buitendijk in Pingjum. Aannemer A.Hak B.V. voert de werkzaamheden uit. Bekijk voor meer informatie deze flyer of ga naar www.liander.nl/nijhiddumhouw