Omgevingsovereenkomst windpark Nij Hiddum-Houw ondertekend

De Omgevings Advies Raad (OAR) van het windpark Nij Hiddum-Houw heeft een overeenkomst getekend met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW), Gooyum-Houw B.V. en Vattenfall. Hierin zijn verschillende afspraken ten aanzien van het windpark en de omgeving vastgelegd.

 De maatregelen die zijn vastgelegd betreffen:
– een profijt- en participatieregeling voor omwonenden en omliggende dorpen
– het voorkomen van slagschaduw op huizen
– het beperken van geluids- en lichtoverlast
– afspraken over afhandeling planschade

Als de windmolens eenmaal geplaatst zijn, komt ook een onderzoek naar de effecten op de gezondheid bij omwonenden en zullen de initiatiefnemers bereikbaar zijn voor eventuele klachten. 

Opbrengst uit windmolens
Gerrit Valk, de voorzitter van de OAR, is positief over het resultaat. “De OAR heeft al veel voor elkaar kunnen krijgen door dialoog en samenspraak met alle betrokken partijen. Daarnaast heeft de OAR ook gezorgd voor een vergoeding voor alle mensen direct in de omgeving van een windmolen die binnen een straal van 850 meter van een windmolen woont. De omliggende dorpen ontvangen eveneens een deel van de opbrengst van de windmolens”, aldus Valk.