Inloopavond gezondheidsmonitor

Provincie Fryslân heeft toegezegd een gezondheidsmonitor in te richten voor windpark Nij Hiddum-Houw. Daarom organiseerde de provincie op donderdag 22 oktober en donderdag 10 december inloopavonden in de kerk van Cornwerd. Omwonenden van het windpark konden in gesprek gaan met gedeputeerde Sietske Poepjes. Ook kregen zij informatie over gezondheidsmonitor, die nog ontwikkeld wordt.

Vragen stellen en zorgen uiten
Vragen die gesteld zijn tijdens de laatste bijeenkomst, zijn door de gedeputeerde beantwoord. Eén van die vragen ging over juridische mogelijkheden bij eventuele gezondheidsrisico’s. Een andere vraag ging over hinder veroorzaakt door de obstakelverlichting op de windturbines. Er moet nog een aantal zaken geregeld worden om radardetectie voor windpark Nij Hiddum-Houw daadwerkelijk mogelijk te maken; hiervoor wordt samengewerkt met Windpark Fryslân.

“Inloopavond gezondheidsmonitor” Lees meer