Start werkzaamheden windmolenmast

Een nieuwe fase in de bouw van Windpark Nij Hiddum-Houw breekt aan! Vanaf deze week arriveren de eerste onderdelen van de torens (masten) van de windturbines en starten we met de opbouw. Hoe gaat dit in zijn werk? En wat komt daarbij kijken? We nemen je hier graag in mee.

Vanaf de tweede week van januari beginnen we met het samenstellen en het opbouwen van de eerste vijf torenonderdelen. Het aanvoeren van de benodigde onderdelen gaat per vrachtwagen. Voor dit transport zijn geen bijzondere aanpassingen aan de wegen en de bermen nodig.  

De torenonderdelen worden als ‘bouwpakket’ aangeleverd op locatie en vervolgens op locatie in elkaar gezet. Voor de bouw van de torens maken we gebruik van een mobiele hijskraan. We beginnen met de eerste turbine aan de Gooyumerweg en bouwen daarna verder aan de turbines aan de noordzijde.   

Later volgt ook de aanvoer van grote windmolenonderdelen, denk aan de bladen (in de volksmond ook wel wieken genoemd) en de nacelle (huisje op de top van de mast). Zodra we de specifieke data hebben over de aanvoer van de grote onderdelen zullen we u hierover via deze website informeren.  

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan telefonisch contact op via 06-25 25 60 01 of mail naar frankloonstra@ventolines.nl.