Oprichtingsbestuur Gebiedsfonds Nij Hiddum-Houw

Dorpsbelangen van vijf dorpen uit de directe omgeving van het windpark hebben een kandidaat voor het oprichtingsbestuur voorgedragen: Kornwerderzand, Pingjum, Witmarsum, Wons en Zurich. Ze dachten begin juli de oprichtingsacte bij de notaris te kunnen tekenen, toen die op het laatste moment met nieuwe wijzigingsvoorstellen kwam. Daar moet je toch even goed naar kijken en vergelijken met de eerdere voorstellen. Dat is althans de opvatting van de bestuurders in spe, zeker nu de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking is getreden.  Binnenkort een herkansing.

Zodra de oprichtingsacte is gepasseerd, gaat het bestuur aan de slag met het vinden van een onafhankelijk voorzitter, het openen van een bankrekening en het doen ontwerpen van een website.
Als de bankrekening bekend is kan Vattenfall de voor de bouwfinanciering afgesproken bijdrage aan het Gebiedsfonds overmaken. Dit is het startkapitaal. Naar verwachting zal het Gebiedsfonds operationeel zijn op het moment dat de eerste molens beginnen te draaien. Wie de voorgedragen oprichtingsbestuurders zijn, vindt u hier.